Palvelut

Palvelut

Palvelut

Tietopohjainen energiankäyttö – askel tulevaisuuteen
Yrityksemme tarjoamat palvelut suovat Teille mahdollisuuden pienentää merkittävästi vesi- ja lämmityskuluja.
Samaan aikaan kun palvelujen hinnat kasvavat jatkuvasti, tarjoaa SANONORDIC OY veden ja lämmön järkevän käytön kautta mahdollisuuden pienentää reaalikuluja. Vuosien mittaan SANO Yhtiöt ovat suoneet tuhansille asukkaille Baltiassa mahdollisuuden säästämiseen, joka pohjautuu nykyaikaisten resurssi- ja energiasäästöratkaisujen käyttöön.

Radioyhteys takaa mittareiden näyttöjen oton ilman virheitä
 
SANONORDIC OY tarjoaa laitteita, jotka välittävät tarkasti radioyhteyden kautta veden ja energian kulutustiedon. Harvalla yhtiöllä on tarjota vastaavia ratkaisuita kuin meillä Sanolla, jossa veden ja energian mittaus etäluvulla onnistuu yhdellä järjestelmällä, joka lukee useiden valmistajien mittareita tarjoten laajan toteutus valikoiman. Tarvittaessa asiakas voi aloittaa manuaalisesti luettavista mittareista ja myöhemmin helposti lisätä niihin kaukoluettavuuden. Laitteiden laatu taataan ja tarkastetaan jatkuvasti.

Paras palvelu energian- ja vedenkulutuksen laitekohtaiseen mittaamiseen
 
SANONORDIC OY auttaa kohdentamaan veden ja energian kulutuksen huoneisto ja huonekohtaiseksi ja näin saatujen raporttien kautta neuvoo järkevään kulutukseen ja säästöihin. Mittausprosessin yksinkertaisuus säästää myös aikaanne ja talonne huoltokuluja.

Ratkaisut vuokraajille, asunnonomistajille, kerrostaloille
 
SANONORDIC OY:n asentamat järjestelmät kertovat ja tallentavat kulutustiedot, jotka niin asukas kuin taloyhtiön hallinto saavat käyttöönsä helposti.  Voimme tarvittaessa hoitaa myös vedenkulutuksen laskutuksen alusta loppuun asuntokohtaisesti ja näin vähentää isännöijän työtä ja kustannuksia. Veden ja energiankulutustiedon kerääminen tapahtuu asuntojen ulkopuolelta ja siksi se voidaan tehdä milloin tahansa ja asunnonomistajan läsnäolo tai omaraportointi ei ole tarpeellista.

Talonomistajat
Talon huoltokustannukset ja niiden seuranta, sekä laskutus on monien talonomistajien päänvaiva. Miten laskea kustannukset oikein? Miten taata mittareiden lukemien otto ajoissa? SANONORDIC OY tarjoaa juuri teidän rakennukseenne oikean ratkaisun kustannustehokkaaseen hintaan.

Kiinteistöjen arvon nostaminen
SANONORDIC ratkaisuilla saatte tarkkaa tietoa veden- ja energiankulutuksesta, asukkaat oppivat säästäväiseen käyttöön ja tietävät maksavansa tarkasti ja ajantasaisestiraportoidun kulutuksen kustannustehokkaasti ylimääräistä häiriötä ja työtä säästäen.  Mittarit ja laitteistomme ovat Euroopassa, Sveitsin ja Saksan parhaiden valmistajien kehittämiä korkealaatuisia ja pitkäikäisiä laitteita.

Ratkaisuja suunnittelijoille
 
Uusien talojen suunnittelijat tarvitsevat tarkkoja tietoja mittauslaitteista ja uusimmista ratkaisuista.  Monikansallisen tiimimme yli 25 vuoden kokemus laitteiden myynnistä, ratkaisukehityksestä, asennuksesta, huolto ja testaustoiminnasta on puhelinsoiton päässä käytössänne.

Suosituksia energian säästämiseen
 
Talven tulo ei enää pelota, asukkaiden pystyessä käyttämään lämpöä ja vettä säästeliäästi. He tietävät, miten yhdistää säästäminen ja mukavat asumisolosuhteet myös talvella.