Produktai

WPD Woltman tipo skaitiklis su sparnuotės ašimi, sumontuota vertikaliai srauto krypčiai
WPD tūrinis vandens skaitiklis naudojamas dideliems ir labai kintantiems srautams registruoti geriamojo vandens tiekimo ir pramonės srityse.

Visos geriamojo vandens sektoriuje naudojamos medžiagos atitinka būtinus standartus, direktyvas ir galiojančius Geriamojo vandens potvarkius (Vokietijos Aplinkos ministerijos rekomendacija dėl higieninių metalo medžiagų geriamam vandeniui, KTW gairės ir DVGW darbalapis W270).