Prezentācija

Jaunumi

Par mums


SIA SANO ir noslēdzis 2016. gada 25. aprīlī līgumu Nr.SKV-L-2016/113 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds