Tuotteet

Staattinen energiamittari

Staattinen energiamittari

  Superstatic 749

Jykevä ja pienikokoinen lämpöenergiamittari, joka toimii fluidien aiheuttaman värähtelyn periaatteella.
Superstatic 749 on fluidien aiheuttamaan värähtelyyn perustuva mittari. Se on useita vuosia käytetyn ja erittäin suositun Superstatic 440 -mittarin pienikokoisempi versio. Superstatic 749 on vielä pienikokoisempi ja sopii saumattomasti Superstatic-tuoteportfolioon. Se on suunniteltu suoraviivaisimpiin staattisten lämpö- ja jäähdytysenergiamittareiden käyttösovelluksiin, joissa tarvitaan pienempi määrä toimintoja, kuin Superstatic 440 -mittarissa. Siinä on irrotettava ja pienikokoinen, tietoliikennemoduuleilla varustettu laskin. Laite on helppo integroida kaukolämmitys- tai rakennusautomaatiojärjestelmään.
Superstatic 749 on saatavissa virtausnopeuksille Qp 0,6, Qp 1,5, Qp 2,5 m³/h ja pituuksilla 110 mm, 130 mm ja 190 mm.

Lataa esite ... 
 
 

Superstatic 789

Kuitukomposiitista valmistettu uusi, pienikokoinen Sontex Superstatic 789 -lämpöenergiamittari on jykevä ja kevyt. Staattisen mittausperiaatteensa ansiosta se tunnetaan tarkkuudestaan ja luotettavuudestaan.
Uusi Sontex Superstatic 789 on pienikokoinen kuitukomposiitista valmistettu lämpöenergiamittari lämmitys-/jäähdytyssovelluksiin. Se on looginen kehitysaskel fluidien värähtelyperiaatteen käytössä. Tämä periaate asettaa mittaustarkkuutensa ja -luotettavuutensa ansiosta normin lämpöenergian mittaukselle.
Kaikki fluidien aiheuttaman värähtelyn edut ja ominaisuudet on sisällytetty ja integroitu pieneen muotoon virtauksille Qp 1,5–2,5 m³/h. Sen kokonaispaino on puolitettu, se säilyttää muotonsa huolimatta lämpötilaeroista ja siihen on tehty muutoksia, joita tarvitaan mekaanisen kestävyyden takaamiseen.
Viimeisimpään pietsoteknologiaan perustuva uusi virtausanturi, joka sopii myös glykoliseoksille, on varustettu irrotettavalla, monitoimisella integraattorilla, joka sisältää suuren määrän tietoliikennevaihtoehtoja. Se kattaa useita käyttösovelluksia ja varmistaa ongelmattoman integroinnin kaukolämpöverkkoon tai rakennusautomaatiojärjestelmään.

Lataa esite ... 
 

Superstatic heat and cooling 449

Sontexin uusi pienikokoinen lämpö- ja jäähdytysenergiamittari Superstatic 449 on johdonmukainen kehitysaskel eteenpäin fluidien aiheuttaman värähtelyn periaatteen onnistuneessa soveltamisessa. Tämän periaatteen käyttö on viime vuosina vahvistunut entisestään, ja sillä on poikkeuksellinen mittaustarkkuus- ja -vakaus.
 
Superstatic 449 perustuu hyväksi todetun Superstatic 440 -mittarin lailla fluidien aiheuttaman värähtelyn staattiseen mittaukseen. Kaikki nämä hyödyt ja ominaisuudet on upotettu uuteen, pieneen muotoon pienille nimellisvirtausnopeuksille välillä 0,6–2,5 m³/h.
 
Fluidien aiheuttamaan värähtelyyn perustuva virtausmittari Superstatic 449 on
saatavissa jaettavan monitoimisen integraattorin kanssa. Integraattoria on täydennetty suurella valikoimalla tietoliikennemoduuleita, ja sitä voidaan käyttää suureen määrään käyttösovelluksia. Se on myös helppo integroida kaukolämpö- ja rakennusautomaatiojärjestelmiin.
Superstatic 449 vastaa eurooppalaisen mittauslaitedirektiivin (MID) 2004/22/EY ja standardin EN 1434 luokan 2 vaatimuksia.
 
Lataa esite ... 
 
 
 

Superstatic 440

Superstatic 440, joka perustuu staattiseen mittausperiaatteeseen, on ratkaisu pienille, suurille ja jopa erittäin suurille virtausnopeuksille (Qp 1,5–1500 m3/h). Yksi tärkeistä elementeistä on monitoiminen laskin, joka voidaan varustaa useilla erilaisilla tietoliikennerajapinnoilla. Irrotettava mittauspää mahdollistaa tehokkaan uudelleenkalibroinnin.
Purku- ja kokoamiskustannukset pienenevät merkittävästi, koska vain mittauspää on vaihdettava. Monimutkaisia toimenpiteitä putkijärjestelmässä ei tarvita. Superstatic 440 -mittarin mittauspää on sama kaikille virtausnopeuksille, mikä yksinkertaistaa suunnittelua. Korkealaatuisten korroosionkestävien materiaalien käyttö varmistaa mittausten vakauden ja toiminnan luotettavuuden useiden kalibrointijaksojen ajan. Saksan kaukolämpöyhdistyksen AGFW-Wärmezähler Prüfprogramm IV -luokituksessa staattiset lämpöenergiamittarit nimellisvirtauksilla Qp 1,0 m³/h ja Qp 3,5 m³/h saivat ylimmän tason 5 tähteä mittaustarkkuudelle ja -vakaudelle.
Sontexin valikoimassa on useita standardin EN 1434 mukaisia asennuspituuksia, useita materiaaleja, kuten pallografiittivalurauta. Näin Sontexin tuotteita voidaan käyttää erittäin suuressa määrässä käyttösovelluksia.
Superstatic 440 -mittaria täydentää monitoiminen laskin. Se voi olla akku- tai verkkovirtakäyttöinen, ja se kattaa koko Sontex-tiedonsiirtomoduulien valikoiman. Tämä takaa äärimmäisen laajan käyttösovellusalueen ja yksinkertaisen integroinnin jokaiseen kaukolämpö- ja lähilämpöverkkoon tai rakennusautomaatiojärjestelmään.
 
Lataa esite ...